Sự khác nhau giữa Fate và Destiny

LIÊN HỆ

Địa chỉ :47/25 Trần Quốc Toản,
Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 978 179
E-Mail:info@dichthuatbts.com

dichthuatbts Located at 382F1 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 2358 Clients. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)

Sự khác nhau giữa Fate và Destiny

Tuy thường hay được sử dụng thay thế cho nhau nhưng 2 từ trên không hoàn toàn cùng ý nghĩa.

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau định nghĩa 2 từ trên.

Destiny: số phận. Từ này có thể hiểu là những sự sắp đặt sẵn sẽ xảy ra trong cuộc sống. Thông thường, số phận được cho là có thể thay đổi được. 

Fate     : định mệnh, vận mệnh, số mạng. "Fate" thường được dùng với nghĩa một chuỗi sự kiện sẽ xảy ra mà không biết trước, "fate"

không thể bị can thiệp và do Chúa trời hay các vị thần định sẵn. 

Thông thường, "fate" được dùng với nghĩa hơi bi quan, con người sẽ không thể làm gì để thay đổi số mệnh của chính mình. Trong thần

thoại Hy Lạp, từ "fate" còn được liên tưởng tới 3 chị em Moirae, hay còn được gọi là Fates. Ba vị thần này quyết định số mệnh của con

người, Clotho  người kéo sợi chỉ định mệnh, Lachesis là người đo độ dài sợi chỉ, và Atropos là người sẽ cắt sợi chỉ kết thúc cuộc đời .
Khác với "fate", "destiny" dùng với nghĩa tươi sáng hơn, khi nói tới destiny, con người sẽ làm mọi thứ có thể để thay đổi số phận .